ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

  1. BEVEZETÉS

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a [www.konyvfalok.hu] weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

  1. A SZOLGÁLTATÓ

Név: Vicze Klaudia E.V.

Vállalkozás székhelye: 2521 Csolnok, József telep 27

Levelezési cím: 2521 Csolnok, József telep 27

Képviselő neve: Vicze Klaudia

Nyilvántartási szám: 55568870

Adószám: 56868214-1-31

E-mail cím: kapcsolat@konyvfalok.hu

Telefonszám: +36 70 741 6922

 

  1. A HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

Webáruházunkban könyvek, DVD-k forgalmazásával foglalkozunk

 

  1. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

A megrendelések leadása az internetes áruházunkban elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.konyvfalok.hu weboldalunkon. Telefonon, e-mailen, levélben leadott megrendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a felhasználók részére (e-mailben). A megrendelés leadása regisztrációhoz nem kötött. A termék(ek) kosárba tételét követően, lehetőség van a vásárlás folytatására „Vásárlás folytatása”, illetve a pénztárhoz való belépésre „Tovább a pénztárhoz”. Amennyiben a megrendelés véglegesítését választotta, azaz „Tovább a pénztárhoz”, ezt követően szükséges kitölteni a „Számlázási adatok”-at, amely egyben a szállítási cím is. Természetesen lehetőség van külön számlázási cím és szállítási cím megadására is. Ebben az esetben szükséges megjelölni a „Szállítás másik címre „ opciót. Amennyiben cégként, vagy intézményként óhajtja leadni a rendelését, abban az esetben szükséges megjelölni a „Céges számlázás” opciót. Továbbiakban a „ A rendelés tartalma” magában foglalja a kosárba helyezett tételek nevét, darabszámát, eladási árát, a szállítás díját és a fizetendő végösszeget. Ezt követően a „Fizetési mód”  menüpontban kiválaszthatja az Önnek megfelelő fizetést. Elsőként az „Utánvétes fizetés” módot jelölheti meg. Ebben az esetben a csomag átvételekor kerül kifizetésre a rendelés összege. Ez minden esetben lehetséges készpénzben és bankkártyával a személyes átvételnél.

A következő lehetőség a „Bankkártyás fizetés”. Ebben az esetben a honlapunk átirányítja Önt a Barion Payment Zrt által üzemeltetett Barion Smart Gateway kártyás fizetési rendszer felületére, így a megrendelt termékek, valamint a szállítási költség ellenértékét online is kifizetheti a szükséges bankkártya adatok megadása után.  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Ezt követően „Elolvastam és elfogadom” az ÁSZF-ben foglaltakat szükséges megjelölni. A „megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított legfeljebb 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. Az árak forintban értendők, és 5% ÁFA-t tartalmaznak.

  1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA

 A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8:00 – 16:00 óra között.
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.
Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. A megrendelt áruk szállítása és kézbesítése, a rendelkezésre állás és az összekészítés figyelembe vételével a lehető legrövidebb időn belül megtörténik. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 4 – 5 munkanapon belül. A vevőt a szállítási határidő esetleges meghosszabbításáról időben tájékoztatjuk.
A kiállított számla módosítása lehetséges, amennyiben a megrendelt tétel módosítására került sor, vagy eltérő adatok szerepelnek az eredeti számlán (pl. elütés, a számlán feltüntetett áru helytelen mennyisége, stb.), csak a számla kiállítási időpontját követő hónap 3. napjáig. Ezt követően nem lehetséges a módosítás.

 

  1. FELELŐSSÉG

Felelősségi kérdések leírása, vagyis, hogy a Szolgáltató mely esetekben és milyen hiba esetén zárja ki felelősségét. Például:

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért.  Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal. Továbbá az esetleges elírásokért, helytelenül feltüntetett adatokért sem vállal felelősséget.

 

  1. ELÁLLÁS A RENDELÉSTŐL

Elállás
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, e-mailben az (kapcsolat@konyvfalok.hu), címünkön jelentheti be, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat minta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére.

Az e-mailben elegendő feltüntetni a rendelés számát, továbbá minden esetben szükséges elküldeni a pontos bankszámlaszámot, a vételár visszautalása érdekében.

A vételár visszafizetésére, csak a telephelyünkre visszaküldött termék megérkezését és ellenőrzését követően kerül sor.

Ezt követően kérjük ügyfeleinket, hogy gondosan csomagolják be a visszaküldendő tételt (tételeket), úgy, hogy azok ne sérüljenek a szállítás során. Csak hibátlan és sérülésmentes terméket fogadhatunk el az elállás során.

A csomagot minden esetben a telephelyünk címére kérjük küldeni, amely a következő:

Vicze Klaudia E.V.

2521 Csolnok

József telep 27

Kérjük a csomagot ne utánvéttel küldjék, mert azt nem áll módunkban átvenni !

Amennyiben a vásárló él az elállási jogával, a visszapostázás költsége minden esetben a vásárlót terheli!

A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését. Elállás esetén a termék visszaküldési költsége a vásárlót terheli. A megrendelő elállása esetén kizárólag a megrendelés értéke kerül visszafizetésre, az esetlegesen korábban előre rendezett postaköltség díja a megrendelőt terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

A vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen:

Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

Ha a Vevő webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Szavatossági igények

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

Korlátozások

A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. Amennyiben a Vevő a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a Vevő részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a Vevőnek az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A Vevő teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén a Vevő által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

Felelősség korlátozása: a Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.

 

  1. REKLAMÁCIÓS FELTÉTELEK

 A reklamációt minden esetben írásban szükséges bejelenteni az kapcsolat@konyvfalok.hu e-mail címünkre. A levélben kérjük röviden írja le a sérülést mértékét, illetve szükséges legalább két darab fényképet mellékelni, amelyen jól látszanak, kivehetőek a sérülések. Amennyiben az átvételkor a csomagon egyértelműen jól látható bizonyos mértékű sérülés (ami nagy valószínűséggel a szállítás során keletkezett), abban az esetben is kérjük készítsen fotót a sérülésről, csomagolásról. Ez még nem jelenti minden esetben a becsomagolt könyv(ek) sérülését is, de fontos lehet a reklamáció további elbírálásában.

A reklamáció bejelentését követően, legkésőbb a törvény által megszabott határidőn belül lezárjuk a folyamatot. A jogos reklamáció esetén, ügyfeleinket nem terheli semmilyen további költség.