A halgazdaság rövid foglalatja

Herman Ottó: A halgazdaság rövid foglalatja

“A kegyes olvasó talán nem fog a szerénytelenség vagy hivalkodás vádjával illetni, ha azon kezdem, hogy „A Magyar Halászat Könyve” czímű munkám, melyet a királyi magyar Természettudományi Társulat az előző cziklusban kiadásra méltatott, a szokottnál szélesebb körben hatott s e körben a halászat felé fordította az érdeklődést. „A Magyar Halászat Könyve”, a mennyire csekély tehetségemtől telt, a dolog tudományos oldalát világította meg s ezenkívül rajta volt, hogy – a közérthetőség érdekében – tisztába hozza a nyelvi anyagot, mely nemcsak a tudományos, hanem a gyakorlati irány tekintetében is nagyfontosságú; kivált oly tárgynál, mint a halászat, a melyben a tudomány a nemzet egyik ősfoglalkozásával, mind a kettő pedig a nemzet gazdasági, vagyis életérdekével találkozik. Ez idő szerint két úton haladhatunk tovább: részletesebben dolgozhatjuk ki a tudományos részt, a mely tőlem, az egyes embertől, csak vázlatosan telhetett ki; de azon is lehetünk, hogy a gyakorlati élet követeléseivel leszámoljunk, a mire mindenképen nagy szükségünk van, már azért is, mert a hatás kölcsönössége tagadhatatlan: a tudományos téren való haladást az anyagitól, ezt ismét amattól elválasztani nem lehet.” Részlet a könyvből

Szerző

Herman Ottó

Cikkszám: 9789639857001 Kategóriák: , , ,

1 558 Ft

További információk

Szerző

Herman Ottó

Kiadó

Attraktor

kiadas

kotes

puhatáblás, ragasztókötött

terjedelem

150 oldal